Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Oferty pracy
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Raport o stanie Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Organizacje pozarządowe Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na 2014r.
Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy na 2012r. Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy na 2011r. Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
UCHWAŁA NR XV/128/11
Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 24 listopada 2011r

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2012 rok Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Spotkanie podsumowujące

W dniu 20.10.2011r.w Mrzeżynie na Ośrodku Spółdzielni Usług Socjalnych z Warszawy,odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Celem spotkania było omówienie całorocznej współpracy na płaszczyźnie urząd -stowarzyszenia, omówienie projektu rocznego programu współpracy na 2012r. Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi.... oraz przedstawienie nowego koordynatora d/s współpracy ze stowarzyszeniami.
Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach wspólnego szkolenia dotyczącego pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na zadania realizowane przez w/w organizacje.
Uchwała nr LI/474 /10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2011 rok Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Spotkanie władz gminnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się 28.09.2010 r.
Spotkanie Burmistrza Trzebiatowa z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w 2010r.
Wykaz organizacji pozarządowych 2010.
Spotkanie władz gminnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Uchwała Nr XL/382/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Wykaz organizacji pozarządowych 2009.
Spotkanie władz gminnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych - harmonogram na rok 2009.
Spotkanie władz gminnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych - harmonogram na rok 2006
Karta Współpracy organów Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego
Licznik odwiedzin: 11911531 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony