Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-05
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Wojska Polskiego i Wąskiej
w Trzebiatowie
2018-12-05
O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Mrzeżyna dla obszaru pomiędzy portem, a ulicami: Zabytkową, Żeromskiego i Portową
2018-12-03
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3123Z odc. Nowielice – Gorzysław na dł. ok. 3,2 km”,
planowanego do realizacji na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki.
2018-12-03
OBWIESZCZENIE

dla stron postępowania

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3123Z odc. Nowielice – Gorzysław na dł. ok. 3,2 km”,
planowanego do realizacji na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki.
2018-11-30
OBWIESZCZENIE

dla strony postępowania

o wydanym postanowieniu
w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3117Z odc. Zapolice – Sadlno na dł. ok. 1,5 km”
w związku z brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
2018-11-19
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego
w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2,
gmina Trzebiatów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącym teren zamknięty MON.
2018-11-20
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia ułożonej w ziemi
dla zasilania instalacji fotowoltaicznej oraz wymianie słupa
w linii napowietrznej Sn L-657, na działce o numerze geodezyjnym 414/1,
w obrębie geodezyjnym Chełm Gryficki, na terenie gminy Trzebiatów.
2018-11-05
OBWIESZCZENIE

dla stron postępowania

o wydaniu postanowienia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3123Z
odc. Nowielice – Gorzysław na dł. ok. 3,2 km”,
planowanego do realizacji na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki
2018-11-02
OBWIESZCZENIE

dla strony postępowania

o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3117Z odc. Zapolice – Sadlno na dł. ok. 1,5 km”
2018-10-17
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej
z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone
i konserwacją rowu,
na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.:
297/19, 297/24, 297/4, 297/5, 297/1, 297/2, 297/6, 297/3, 297/7, 297/8, 297/9, 297/10,
297/11, 297/29, 297/12, 297/13, 297/14, 297/15, 297/16, 297/17, 297/25, 298, 307/15,
307/19, 307/27, 307/28, 307/5, 307/8, 307/25, 307/26,
położonej w obrębie geodezyjnym Gołańcz Pomorska,
gmina Trzebiatów.

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 7472797 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony