Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-02-17
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo,
dla działki nr 379/3
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
2017-02-17
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek: nr 18/5 i nr 18/3 oraz części działki nr 6/19
w obrębie geodezyjnym Trzebiatów -10
oraz sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. opracowania
2017-02-17
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Mrzeżyna w obrębie geodezyjnym nr 2 oraz sporządzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania
2017-02-14
Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
polegającego na prowadzeniu opiekuńczej placówki wsparcia dziennego
2017-02-03
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV
na działkach o numerach geodezyjnych 509, 515, 514, 61/11
w obrębie geodezyjnym Trzebusz,
na terenie gminy Trzebiatów.
2017-01-24
OGŁOSZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem
tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno
w obrębie nr 2- rejon skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Gen. Waltera Świerczewskiego
uchwalonego uchwałą nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2016r.
2017-01-09
Wykaz osób,

które otrzymały dotację celową w roku 2016

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2017-01-09
OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy usług turystycznych
z mieszkaniami właścicieli ROGOWO PEARL

na działkach o numerach geodezyjnych: 384/2 i 380/2
– obręb Mrzeżyno-3 położonych w Rogowie na terenie gminy Trzebiatów.
2016-12-21
OGŁOSZENIE

o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Rogowo od Mrzeżyna do granicy portu w Dźwirzynie
dla działki nr 380/3 i części działki nr 154
2016-12-20
OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Nazwa zadania:
Szkolenie, udział w rozgrywkach w speed badmintona, organizacja zawodów i turniejów w speed badmintona,
w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Trzebiatów

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4033978 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony