Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-06-08
OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRYFICKIEGO

z dnia 8 czerwca 2017 r.

o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„Budowie zjazdu technicznego na plażę poprzez rozbudowę drogi gminnej
ul. Świerczewskiego i ul. Słonecznej w m. Mrzeżyno gm. Trzebiatów”
2017-06-08
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na rozbudowie (modernizacji) kompostowni osadów ściekowych
zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim
na działce o numerze geodezyjnym 385/3, na terenie gminy Trzebiatów
2017-05-31
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV
na działkach o numerach geodezyjnych 23/29, 23/32, 23/42, 23/18, 23/54 i 2018/2 w Trzebiatowie,
przy ul. Polnej i Zagórskiej, w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 11, na terenie gminy Trzebiatów.
2017-05-30
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na rozbudowie szkoły podstawowej zlokalizowanej w Górzycy,
na działce o numerze geodezyjnym 178/3,
w obrębie geodezyjnym Górzyca, na terenie gminy Gryfice
2017-06-01
Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego
polegającego na organizacji cyklu wspólnych warsztatów i imprez integracyjno - terapeutycznych
z udziałem osób starszych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z Gminy Trzebiatów
2017-05-17
OBWIESZCZENIE

o sporządzeniu projektu:
Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia.
2017-05-17
OGŁOSZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w obrębach: Siemidarżno, Gosław, Paliczyno i Gołańcz Pom.
w gminie Trzebiatów
dla budowy infrastruktury technicznej do wydobycia i przesyłu gazu ziemnego

uchwalonego uchwałą nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 9 maja 2017r.
2017-05-10
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego budynku socjalnego
oraz budowie nowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną,
jako obiektu przeznaczonego na zaplecze stadionu miejskiego.

nwestycja planowana do realizacji w Gryficach, przy ul. Sportowej,
na działce o numerze geodezyjnym 103 (obręb Gryfice 7)
2017-05-09
EWIDENCJA KĄPIELISK:


Wykaz, informacje podstawowe

oraz jakość wody kąpielisk
na terenie Gminy Trzebiatów w roku 2017
2017-05-09
OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4424077 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony