Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-03-13
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

w zakresie następujących terenów:
1) działek nr: 4/21 i 4/23, położonych w obrębie geodezyjnym Nowielice;
2) części działki nr 2/43, położonej w obrębie geodezyjnym Nowielice;
3) działek nr: 66/12, 66/15, 66/16, 66/17, 66/18 i części działki nr 66/14, położonych
w obrębie geodezyjnym Sadlno;
4) działki nr 307/25, położonej w obrębie geodezyjnym Gołańcz Pom.;
5) części działki nr 415/20 oraz części działki nr 234, położonych w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 1;
6) działek nr: 420/13 i 420/15 oraz działki nr 416/16, położonych w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 1;
7) działki nr 402/55, położonej w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 2;
8) działki nr 173, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 2;
9) działek nr: 114/1 i 376/158 położonych w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 3;
10) wprowadzenia strefy ochronnej dla terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-1712 Mrzeżyno,
2017-03-13
OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w obrębach: Siemidarżno, Gosław, Paliczyno i Gołańcz Po-morska
w gminie Trzebiatów
dla budowy infrastruktury technicznej do wydobycia i przesyłu gazu ziemnego
2017-03-13
OBWIESZCZENIE


o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem

tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo,
dla działki nr 380/3 i części działki nr 154
2017-03-07
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV
na działkach o numerach geodezyjnych 509, 515, 514, 61/11
w obrębie geodezyjnym Trzebusz, na terenie gminy Trzebiatów.
2017-02-23
OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w SZCZECINIE

o sporządzeniu projektów: Zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
- Puszcza nad Gwdą PLB300012,
- Jezioro Kozie PLH320010,
- Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010
oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń.
2017-02-17
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo,
dla działki nr 379/3
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
2017-02-17
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek: nr 18/5 i nr 18/3 oraz części działki nr 6/19
w obrębie geodezyjnym Trzebiatów -10
oraz sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. opracowania
2017-02-17
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Mrzeżyna w obrębie geodezyjnym nr 2 oraz sporządzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania
2017-02-14
Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
polegającego na prowadzeniu opiekuńczej placówki wsparcia dziennego
2017-02-03
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV
na działkach o numerach geodezyjnych 509, 515, 514, 61/11
w obrębie geodezyjnym Trzebusz,
na terenie gminy Trzebiatów.

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4112834 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony