Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-04-18
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZEBIATOWA

dla osób zainteresowanych
o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zaplecza socjalnego
dla pracowników zakładu „Kapitan Navi”, planowanego do realizacji na działkach
o numerach geodezyjnych 29/2, 29/3, 29/4, 2655/4 w obrębie Trzebiatów-3
przy ul. Kołobrzeskiej 26A w Trzebiatowie,
położonego na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki.
2019-04-01
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rodzaj zadania publicznego:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży


Tytuł zadania publicznego: „IV KROS FARMERA-BIEGNIJ PO ZDROWIE"
2019-04-05
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowiskodla obszaru położonego w rejonie ulic:
Kościuszki, Wojska Polskiego i Wąskiej w Trzebiatowie
sporządzanego w zakresie zgodnym
z Uchwałą Nr LIII/453/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 sierpnia 2018 r.
2019-04-05
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego


dla działki nr 427 położonej w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 1
sporządzanego w zakresie zgodnym
z Uchwałą Nr L/425/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 maja2018 r.
2019-04-02
O G Ł O S Z E N I E

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz o możliwościach zapoznania się
z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniemtj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego na północ od jeziora Resko Przymorskie w Rogowie
uchwalonego uchwałą nr V/31/19 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 lutego 2019r.
2019-04-02
Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego polegającego

na organizacji imprez aktywizacyjno - integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych
2019-03-25
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych
„Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno- inżynierskich
w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi
międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipę) stanowiącego połączenie
systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii:
Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2
od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DNI000”
2019-03-21
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie kąpieliska miejskiego
w Trzebiatowie ze stworzeniem kąpieliska dla dzieci oraz dorosłych wraz
z przebudową koryta rzeki Młynówki – inwestycja planowana do realizacji
na działkach o numerach geodezyjnych 62, 180/13 – obręb geodezyjny Trzebiatów 7 oraz 1338
– obręb geodezyjny Trzebiatów 8
2019-03-20
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 63PE
w Trzebiatowie przy ul. Białoboki, w działkach o numerach geodezyjnych 2039/2 i 2052/7,
w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 1.
2019-03-15
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZEBIATOWA

dla osób zainteresowanych
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 150 DJP
wraz z płytą obornikową o pow. 525,00 m2 i zbiornika na gnojówkę o V=450,00 m3,
zbiornika na nieczystości bytowe o V=9,5 m3, planowanego do realizacji na działce
oznacz. numerem geodezyjnym 462 w m. Gorzysław (obręb ewid. Gorzysław)
położonej na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki.

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 8390407 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony