Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-07-04
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie kąpieliska miejskiego
w Trzebiatowie na działkach o numerach geodezyjnych 62 ,
180/13 – obręb geodezyjny Trzebiatów 7 oraz 1338
– obręb geodezyjny Trzebiatów 8.
2018-06-26
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
służącej obronności państwa,
polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego
w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj:
- przebudowie i budowie ogrodzenia wraz z bramami drogowymi i furtkami,
- budowie pasa patrolowego z tłucznia,
- budowie – posadowieniu słupów oświetleniowych i telekomunikacyjnych,
- budowie sieci i instalacji zasilających,
- budowie kanalizacji kablowej oraz rurociągów kablowych,
- budowie sieci i instalacji telekomunikacyjnych oraz łączności,
- wykonanie stanowisk ogniowych z koszy ze stalowej siatki, pokrytych geowłókniną i wypełnionych piaskiem.
Inwestycja planowana do realizacji w Mrzeżynie na działce o numerze geodezyjnym 27/2,
w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 2, na terenie gminy Trzebiatów.
2018-06-25
OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 15kV od złącza kablowego ZK-SN
do stacji transformatorowej 15/0,4kV na nieruchomości składającej się z działek
oznaczonych numerami ewid.: 93, 94, 135, 96/3, 86, 91, 92, 55, 57, 62, 63/3, 63/2, 60, 112,
położonych w obrębie geodezyjnym Roby,
104, 103, 98, 114/3, 84 i 86
położonych w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 3, gmina Trzebiatów.
2018-06-21
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
Mrzeżyno-Trzebiatów, wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
2018-05-28
OBWIESZCZENIE
Ministra Inwestycji i Rozwoju

o wydaniu decyzji

utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24 listopada 2017 r.,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty”.
2018-06-07
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów”.
2018-05-30
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Tytuł zadania publicznego: "Szkolenia, udział w rozgrywkach siatkarskich, osób powyżej 35 roku życia".
2018-06-07
OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia
drogowego – linia kablowa w Gołańczy Pomorskiej na działkach
o numerach geodezyjnych 93 i 107, w obrębie geodezyjnym
Gołańcz Pomorska, na terenie gminy Trzebiatów
2018-06-07
O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Kołobrzeskiej, ulicy Letniskowej i ulicy Wrocławskiej w Mrzeżynie
2018-06-04
OBWIESZCZENIE


o wydanej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia
dla zasilania instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą
oraz przebudową istniejącej linii napowietrznej SN L-23
na nieruchomości składającej się z części działek
oznaczonych numerami ewid.: 738, 739, położonych w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 3,
gmina Trzebiatów.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6774930 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony