Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-27
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej
w miejscowości Gołańcz Pomorska
na działkach o numerach geodezyjnych 207, 159, 107, 43/2 i 156
na terenie gminy Trzebiatów.
2018-09-20
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie kąpieliska miejskiego
w Trzebiatowie na działkach o numerach geodezyjnych 62 ,
180/13 – obręb geodezyjny Trzebiatów 7 oraz 1338 – obręb geodezyjny Trzebiatów 8.
2018-09-25
OBWIESZCZENIE

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2,
gmina Trzebiatów [woj. zachodniopomorskie],
stanowiącym teren zamknięty MON.
2018-09-25
OBWIESZCZENIE

o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów
oraz w obrębie ewidencyjnym 0007 Pogorzelica,
gmina Rewal [woj. zachodniopomorskie],
stanowiącym teren zamknięty MON.
2018-09-05
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego
w Mrzeżynie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj:
-przebudowie i budowie ogrodzenia wraz z bramami drogowymi i furtkami,
-budowie pasa patrolowego z tłucznia,
-budowie – posadowieniu słupów oświetleniowych i telekomunikacyjnych,
-budowie sieci i instalacji zasilających,
-budowie kanalizacji kablowej oraz rurociągów kablowych,
-budowie sieci i instalacji telekomunikacyjnych oraz łączności,
-wykonanie stanowisk ogniowych z koszy ze stalowej siatki, pokrytych geowłókniną i wypełnionych piaskiem.
Inwestycja planowana do realizacji w Mrzeżynie na działce o numerze geodezyjnym 27/2,
w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 2,
na terenie gminy Trzebiatów.
2018-09-05
OBWIESZCZENIE

1. O wezwaniu dnia 05.09.2018 r.,
wnioskodawcy, działającego w imieniu i na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego,
do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów” ;

2. O możliwości zapoznania się z treścią wypracowanych i zgromadzonych dokumentów
w toku prowadzonej procedury zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów”;

3. O wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zostanie wydana do dnia 08.10.2018 r.
2018-08-29
O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Tysiąclecia, ulicą Kołobrzeską i ulicą Kopernika
w Mrzeżynie
oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. opracowania
2018-08-27
O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Trzebiatowską, ulicą Kołobrzeską i ulicą Boczną
w Mrzeżynie
2018-08-23
O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Mrzeżyna dla obszaru pomiędzy portem,
a ulicami: Zabytkową, Żeromskiego i Portową.
2018-08-14
OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno-Trzebiatów,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie gminy Trzebiatów,
na działkach o numerach geodezyjnych:
- 2/50, 4/19, 5/1, 3, 6 – obręb geodezyjny Nowielice,
- 602, 494/9, 150, 519, 495, 598, 608 – obręb geodezyjny Trzebusz,
- 633, 112, 28, 16, 42, 44, 50, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 63/3, 60, 63/2, 64, 44, 93, 95 – obręb geodezyjny Roby,
- 104, 103, 98, 84, 116, 99, 89/2, 87, 114/3, 118, 86 – obręb geodezyjny Mrzeżyno 3.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 7092417 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony