Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-01-17
OBWIESZCZENIE
Starosty Gryfickiego

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na:
„Budowie zjazdu technicznego na plażę poprzez rozbudowę drogi gminnej
ul. Zachodniej (daw nej Świerczewskiego) i ul. Słonecznej
w m. Mrzeżyno gm. Trzebiatów”
2019-01-09
INFORMACJA

o wydanej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na:
budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej O400PE-RC, o długości ok. 17,50 mb.,
w Trzebiatowie, zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 109,
na działce nr 3 w obrębie Nowielice gm. Trzebiatów.
2018-12-27
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
2019-01-02
OBWIESZCZENIE

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia ułożonej w ziemi
dla zasilania instalacji fotowoltaicznej oraz wymianie słupa
w linii napowietrznej Sn L-657, na działce o numerze geodezyjnym 414/1,
w obrębie geodezyjnym Chełm Gryficki, na terenie gminy Trzebiatów.
2019-01-02
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3117Z odc. Zapolice – Sadlno na dł. ok. 1,5 km”,
planowanego do realizacji na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki.
2019-01-02
OBWIESZCZENIE

dla stron postępowania

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3117Z odc. Zapolice – Sadlno
na dł. ok. 1,5 km”, planowanego do realizacji na terenie gminy Trzebiatów,
powiat gryficki.
2018-12-27
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

pn. „Budowa zespołu hotelowego wraz z Aquaparkiem i usługami towarzyszącymi
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Nadmorskiej w Mrzeżynie,
lokalizacja: ul. Nadmorska w Mrzeżynie”, planowanego do zrealizowania na dz. nr 425/19
2018-12-14
Otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rodzaj zadania:
"Szkolenie, udział w rozgrywkach piłkarskich, organizacja zawodów i turniejów piłkarskich,
w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w Gminie Trzebiatów."
2018-12-14
Otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rodzaj zadania:
"Szkolenie, udział w rozgrywkach lekkoatletycznych, organizacja zawodów,
w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Trzebiatów."
2018-12-14
Otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rodzaj zadania:
"Szkolenie, udział w rozgrywkach jeździeckich, organizacja zawodów i turniejów jeździeckich,
w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w Gminie Trzebiatów."

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 7947425 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony