Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Ustalanie podatku od nieruchomości od osób prawnych

Opis
Ustalanie podatku od nieruchomości od osób prawnych

Miejsce
Referat Podatkowy, pokój nr 10,
Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,
ul. Rynek 1

tel. 91 38 72 581 (wew. 142)
fax: 91 38 72 619
e-mail: podatki.odpady@trzebiatow.pl
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r, poz.613 ze zmianami/.
*  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r, poz.849 ze zm; )
* Uchwała Nr  XIII/104/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia 29 października 2015 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
*  Uchwała Nr L/425/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie  z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
* Uchwała Nr XLVIII/401/14 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

* Zgłoszenie obowiązku podatkowego, poprzez złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości od nieruchomości DN-1 oraz załącznik ZN-1 w Punkcie Obsługi Interesanta osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty.  
* W przypadku nie złożenia deklaracji bądź błędnego jej wypełnienia, wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji określającej wysokości zobowiązania podatkowego


WYMAGANE DOKUMENTY

* Wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikiem ZN-1 ,
* W przypadku zgłoszenia obowiązku podatkowego po raz pierwszy  lub zmian w podstawie opodatkowania w stosunku do roku ubiegłego, należy dołączyć dowody potwierdzające powstanie  obowiązku podatkowego lub  zmiany

 
OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

* niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty - ok. 7 dni)
* w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
* w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana


TRYB ODWOŁAWCZY

* Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Trzebiatowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
* Zażalenie na postanowienia składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia


INFORMACJE DODATKOWE

* Druki deklaracji dostępne w pokoju nr 10 UM Trzebiatów lub na stronie internetowej www.trzebiatow.pl , a także w Punkcie Obsługi Interesanta  UM Trzebiatów
* Osoby prawne są zobowiązane składać deklaracje na podatek od nieruchomości DN- 1 na dany rok podatkowy  w terminie do dnia 31 stycznia ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego  obowiązku
* Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość  zobowiązania podatkowego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia
Inne
Sporządziła
Urszula Szczepanik

Ostatnia aktualizacja
15 grudnia 2015r.      

Osoba odpowiedzialnaPatrycja Słodkowska
Data utworzenia10 maja 2006
UdostępniłAdriana Radoch
Data udostępnienia15 maja 2006

    Data ost. zmiany: 6 marca 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 7473027 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony