Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zmiana wpisu w CEIDG

Opis
Zmiana wpisu w CEIDG

Miejsce
Referat Spraw Społecznych

pok. nr  3 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
ul. Rynek 15

tel.:(91) 38 72 437 (wew. 134)
fax:(91) 38 72 619

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@trzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Składanie wniosków - Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1 - Punkt Obsługi Interesanta (parter)
Informacja
PODSTAWA PRAWNA

ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem do zgłoszenia zmian wpisu w CEIDG, informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu działalności gospodarczej, wykreśleniu wpisu w CEIDG.
2. Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
3. Wniosek CEIDG-1 służy również do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
4. Aby zgłosić zmianę danych osoba fizyczna może wybrać jeden z trybów postępowania:
  - zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
  - bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  - złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - organ gminy po weryfikacji  przekształci go na formę elektroniczną   - przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie
5.Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Więcej informacji na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek CEIDG - 1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(www.ceidg.gov.pl formularze i instrukcje)
2. Do wglądu:
  - dokument potwierdzający tożsamość przedsiębiorcy, jeśli formalności dokonuje pełnomocnik strony - dokument potwierdzający jego tożsamość.


OPŁATY

Bez opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje, przekształcenie wniosku z formy papierowej w elektroniczną jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu  w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG
2. W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał wymagań ustawowych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
CEIDG
Inne
Sporządziła
Małgorzata Kuckiel

Ostatnia aktualizacja
26 stycznia 2012r.              

Osoba odpowiedzialnaMałgorzata Kuckiel
Data utworzenia11 maja 2006
UdostępniłAdriana Radoch
Data udostępnienia15 maja 2006

    Data ost. zmiany: 14 czerwca 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 8665968 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony