Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Obwieszczenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-02-07
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji nr 54/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej:
„Budowę zjazdu technicznego na plażę poprzez rozbudowę drogi gminnej
ul. Zachodniej (dawnej Świerczewskiego) i ul. Słonecznej
w m. Mrzeżyno gm. Trzebiatów”
2019-02-11
OBWIESZCZENIE

dla strony postępowania

o wydanym postanowieniu
w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
pn. „Budowa zespołu hotelowego wraz z Aquaparkiem i usługami towarzyszącymi
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Nadmorskiej w Mrzeżynie"
2019-01-30
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 15kV i 0,4kV
na działce oznaczonej nr ewid. 380/6 położonej
w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 3, gmina Trzebiatów.
2019-01-30
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 63PE
w Trzebiatowie przy ul. Rolniczej, w działkach o numerach geodezyjnych 370/2 i 377/7,
w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 2.
2019-01-30
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 63PE
w Trzebiatowie przy ul. Białoboki, w działkach o numerach geodezyjnych 2039/2 i 2506/6,
w obrębie geodezyjnym Trzebiatów 1.
2019-01-31
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego


w obrębach geodezyjnych: Mrzeżyno-1, Mrzeżyno-2, Mrzeżyno-3, Trzebiatów-6
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
2019-01-10
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Zespół budynków zabudowy usługowej z lokalami wypoczynkowymi przeznaczonymi na sprzedaż”,
planowanego do realizacji na działce oznacz. numerem geodezyjnym 425/16
przy ul. Nadmorskiej w Mrzeżynie (obręb ewid. Mrzeżyno-1),
położonej na terenie gminy Trzebiatów.
2019-01-10
OBWIESZCZENIE

dla osób zainteresowanych

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa farmy fotowoltaicznych o mocy do 3 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
planowaną do realizacji na działce oznacz. numerem geodezyjnym 111/4
w obrębie ewid. Mirosławice położonej na terenie gminy Trzebiatów.
2019-01-10
OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych
na budowę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Licznik odwiedzin: 7947411 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony