Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Obwieszczenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-04-18
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZEBIATOWA

dla osób zainteresowanych
o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zaplecza socjalnego
dla pracowników zakładu „Kapitan Navi”, planowanego do realizacji na działkach
o numerach geodezyjnych 29/2, 29/3, 29/4, 2655/4 w obrębie Trzebiatów-3
przy ul. Kołobrzeskiej 26A w Trzebiatowie,
położonego na terenie gminy Trzebiatów, powiat gryficki.
2019-04-05
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowiskodla obszaru położonego w rejonie ulic:
Kościuszki, Wojska Polskiego i Wąskiej w Trzebiatowie
sporządzanego w zakresie zgodnym
z Uchwałą Nr LIII/453/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 sierpnia 2018 r.
2019-04-05
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego


dla działki nr 427 położonej w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno 1
sporządzanego w zakresie zgodnym
z Uchwałą Nr L/425/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 maja2018 r.
2019-04-02
O G Ł O S Z E N I E

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz o możliwościach zapoznania się
z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniemtj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego na północ od jeziora Resko Przymorskie w Rogowie
uchwalonego uchwałą nr V/31/19 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 lutego 2019r.
2019-01-10
OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych
na budowę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Licznik odwiedzin: 8390329 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony