Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Obwieszczenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-08-14
OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na budowie kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno-Trzebiatów,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie gminy Trzebiatów,
na działkach o numerach geodezyjnych:
- 2/50, 4/19, 5/1, 3, 6 – obręb geodezyjny Nowielice,
- 602, 494/9, 150, 519, 495, 598, 608 – obręb geodezyjny Trzebusz,
- 633, 112, 28, 16, 42, 44, 50, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 63/3, 60, 63/2, 64, 44, 93, 95 – obręb geodezyjny Roby,
- 104, 103, 98, 84, 116, 99, 89/2, 87, 114/3, 118, 86 – obręb geodezyjny Mrzeżyno 3.
2018-08-09
OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA TRZEBIATOWA

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach o wyrażenie opinii,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin – Trzebiatów” planowanego
do realizacji na terenie gminy Trzebiatów i gminy Karnice, powiat gryficki, w ramach prowadzonego
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.
2018-08-06
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie
wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie obrębów ewidencyjnych 0022 Mrzeżyno 2,
gmina Trzebiatów, stanowiących teren zamknięty MON.
2018-08-08
O G Ł O S Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulicy Kołobrzeskiej, ulicy Nowej i rzeki Regi w Trzebiatowie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2018-07-30
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie
wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie obrębów ewidencyjnych 0022 Mrzeżyno 2,
gmina Trzebiatów oraz 0007 Pogorzelica, gmina Rewal, stanowiących teren zamknięty MON.
Licznik odwiedzin: 6774923 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony