Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada Miejska - Kadencje
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwum Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie w sprawie:

"Rocznego programu współpracy na 2015 rok Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zawiadomienie

o wyłożeniu na okres 21 dni
projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich
przyległych do gminy Trzebiatów na rok 2015
Konsultacje projektu uchwały

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Mirosławice

w sprawie złożonego wniosku
o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod lokalizację dwóch elektrowni wiatrowych
w obrębie geodezyjnym Mirosławice
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA TRZEBIATOWA

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 8 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r.,
projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich przyległych do gminy Trzebiatów na rok 2016
Konsultacje

z mieszkańcami sołectwa Wlewo i Kłodkowo

w sprawie złożonego do Burmistrza Trzebiatowa wniosku
o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Wlewo i Kłodkowo.
Konsultacje

z mieszkańcami sołectwa Chomętowo i Sadlno

w sprawie złożonego do Burmistrza Trzebiatowa wniosku
o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Chomętowo i Sadlno.
Konsultacje

z mieszkańcami sołectwa Wlewo i Kłodkowo

w sprawie złożonego do Burmistrza Trzebiatowa wniosku
o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Wlewo i Kłodkowo
Konsultacje społeczne

w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem
projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód zlewni Regi wraz z projektem
Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA TRZEBIATOWA

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 5 kwietnia 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r.,
projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich przyległych do gminy Trzebiatów na rok 2017
KONSULTACJE SPOŁECZNE

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich przyległych do gminy Trzebiatów na rok 2018
Licznik odwiedzin: 7947491 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony