Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2017 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-30 Symbol:  RMXLIII/371/17
Uchwała Nr XLIII/371/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego
2017-11-30 Symbol:  RMXLIII/370/17
Uchwała Nr XLIII/370/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie
w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych
2017-11-30 Symbol:  RMXLIII/369/17
Uchwała Nr XLIII/369/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2017-11-30 Symbol:  RMXLIII/368/17
Uchwała Nr XLIII/368/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebiatów na lata 2018 – 2022
2017-11-30 Symbol:  RMXLIII/367/17
Uchwała Nr XLIII/367/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2017 rok
2017-10-26 Symbol:  RMXLII/366/17
Uchwała Nr XLII/366/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: nr 18/5 i nr 18/3
oraz części działki nr 6/19 w obrębie geodezyjnym Trzebiatów -10.
2017-10-26 Symbol:  RMXLII/365/17
Uchwała Nr XLII/365/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna w obrębie geodezyjnym nr 2.
2017-10-26 Symbol:  RMXLII/364/17
Uchwała Nr XLII/364/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów
i ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej
2017-10-26 Symbol:  RMXLII/363/17
Uchwała Nr XLII/363/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2017 rok
2017-10-11 Symbol:  RMXLI/362/17
Uchwała Nr XLI/362/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 11 października 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Trzebiatów na lata 2017-2025
2017-10-11 Symbol:  RMXLI/361/17
Uchwała Nr XLI/361/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2017 rok
2017-09-28 Symbol:  RMXL/360/17
Uchwała Nr XL/360/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo,
dla działki nr 379/3
2017-09-28 Symbol:  RMXL/359/17
Uchwała Nr XL/359/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kołobrzeskiej, ulicy Nowej i rzeki Regi w Trzebiatowie
2017-09-28 Symbol:  RMXL/358/17
Uchwała Nr XL/358/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów
2017-09-28 Symbol:  RMXL/357/17
Uchwała Nr XL/357/17

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 5213812 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony