Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-11 Symbol:  418/18
Zarządzenie nr 418/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
2018-06-06 Symbol:  K/21/18
Zarządzenie nr K/21/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 06.06.2018R.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę
z pomieszczeniem biurowym, w Trzebiatowie ul. Jaromin 41”
2018-05-30 Symbol:  416/18
Zarządzenie nr 416/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu zadań oraz preliminarza wydatków do Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
2018-05-30 Symbol:  415/18
Zarządzenie nr 415/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu zadań oraz preliminarza wydatków
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
2018-05-30 Symbol:  414/18
Zarządzenie nr 414/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu gminy na 2018 r.
2018-05-24 Symbol:  413/18
Zarządzenie nr 413/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych
2018-05-24 Symbol:  412/18
Zarządzenie nr 412/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
2018-05-24 Symbol:  411/18
Zarządzenie nr 411/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania analizy
i oceny ryzyka w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie
2018-05-24 Symbol:  410/18
Zarządzenie nr 410/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania
w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie
2018-05-24 Symbol:  409/18
Zarządzenie nr 409/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych
w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie
2018-05-24 Symbol:  408/18
Zarządzenie nr 408/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z prywatnych
urządzeń informatycznych do celów służbowych
2018-05-24 Symbol:  407/18
Zarządzenie nr 407/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
systemów informatycznych poza obszarem Administratora Danych Osobowych
2018-05-24 Symbol:  406/18
Zarządzenie nr 406/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych
oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie
2018-05-22 Symbol:  K/20/18
Zarządzenie nr K/20/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego polegającego
na organizacji cyklu wspólnych warsztatów i imprez
aktywizacyjno - terapeutycznych z udziałem osób
starszych i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz ich rodzin z Gminy Trzebiatów
2018-05-21 Symbol:  405/18
Zarządzenie nr 405/18

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 6493643 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony