Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Trzebiatowie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Przejrzysty Trzebiatów
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Interpretacja przepisów prawa podatkowego
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dokumenty dotyczące budżetu gminy
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Odpady komunalne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Pomoc Publiczna
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Sprawdź jakość wody na swoim terenie
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Wybory i Referenda
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-13 Symbol:  RMXLVIII/410/18
Uchwała Nr XLVIII/410/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego
przy realizacji zadania publicznego dotyczącego:
„Przebudowy DW 109 - ul. Zagórska w m. Trzebiatów”
2018-04-13 Symbol:  RMXLVIII/409/18
Uchwała Nr XLVIII/409/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2018 rok
2018-03-29 Symbol:  RMXLVII/408/18
Uchwała Nr XLVII/408/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 marzec 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Trzebiatów na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-03-29 Symbol:  RMXLVII/407/18
Uchwała Nr XLVII/407/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 marzec 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Trzebiatów na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018-03-29 Symbol:  RMXLVII/406/18
Uchwała Nr XLVII/406/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 marzec 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Trzebiatowskiemu Ośrodkowi Kultury
2018-03-29 Symbol:  RMXLVII/405/18
Uchwała Nr XLVII/405/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 marzec 2018 r.

o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa
2018-03-29 Symbol:  RMXLVII/404/18
Uchwała Nr XLVII/404/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 marzec 2018 r.

w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebiatów w 2018 r.”
2018-03-29 Symbol:  RMXLVII/403/18
Uchwała Nr XLVII/403/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 marzec 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzebiatów
2018-03-29 Symbol:  RMXLVII/402/18
Uchwała Nr XLVII/402/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 marzec 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2018 rok
2018-02-28 Symbol:  RMXLVI/401/18
Uchwała Nr XLVI/401/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych
prowadzonych na terenie gminy Trzebiatów przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
a także dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Trzebiatów
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018-02-28 Symbol:  RMXLVI/400/18
Uchwała Nr XLVI/400/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/418/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Bieczyno w gminie Trzebiatów.
2018-02-28 Symbol:  RMXLVI/399/18
Uchwała Nr XLVI/399/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018-02-28 Symbol:  RMXLVI/398/18
Uchwała Nr XLVI/398/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych
na realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
2018-02-28 Symbol:  RMXLVI/397/18
Uchwała Nr XLVI/397/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania
oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania
2018-02-28 Symbol:  RMXLVI/396/18
Uchwała Nr XLVI/396/18

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 6150794 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony